లిప్‌స్టిక్‌

  • Lipstick

    లిప్‌స్టిక్‌

    లిప్ స్టిక్ అనేది రోజువారీ జీవితంలో మహిళలకు సాధారణంగా ఉపయోగించే సౌందర్య సాధనాలు. లిప్‌స్టిక్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు తెలుసా? లిప్‌స్టిక్‌ను వర్తించే కొన్ని పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. పద్ధతులు 1. లిప్ స్టిక్ ను లిప్ బ్రష్ తో ఎలా పెయింట్ చేయాలి: మీ పెదాలను తొక్కకుండా ఉండటానికి లిప్ స్టిక్ పొరను వర్తించే ముందు వర్తించండి. ముదురు పెదవులు ఉన్న బాలికలు మొదట ఫౌండేషన్ క్రీమ్ పొరను పూయగలిగితే, దానిని పెదవులపై సమానంగా వర్తింపజేయండి. ఆకారం చుట్టూ పెదవి పెన్సిల్ గీయండి ...